Siunčiamos korespondencijos administravimas

Spausdinti -

Bijusta  siuntas pristato Užsakovo nurodytu adresu, vadovaujantis Pašto paslaugų teikimo taisyklėmis, kurios yra pateikiamos interneto svetainėje www.bijusta.lt. Tuo atveju, jeigu ant siuntos nurodytas neteisingas arba nepasiekiamas adresas, Bijusta atlieka teisingo arba tinkamo adreso paiešką ir siuntą pristato nauju adresu. Užsakovas už pakartotinai pristatytą pašto siuntą apmoka jos siuntimo kainą.
 
Šešis mėnesius nuo išsiuntimo dienos, net ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikui, Užsakovui pasiteiravus telefonu arba pateikus prašymą raštu, elektroniniu paštu, adresu paklausimai@bijusta.lt, Bijusta ne ilgiau kaip per 7 (septynias) darbo dienas informuoja Užsakovą apie registruotos siuntos įteikimą (B1 geografinėje zonoje) . Už papildomus raštu pateiktus paklausimus Užsakovas apmoka kainoraštyje nurodytą kainą (2GP), išskyrus tuos atvejus, jeigu siunta buvo siųsta su įteikimo pranešimu (GP). 
 
Pasibaigus siuntų įteikimo terminui, grąžinti Užsakovui neįteiktas siuntas per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, nurodant neįteikimo priežastį.
 
Užsakovas gali pareikšti pretenzijas dėl dingusios registruotos siuntos žalos atlyginimo per šešis mėnesius nuo išsiuntimo dienos, net ir po šios Sutarties pasibaigimo termino. Vėliau pareikštos pretenzijos nenagrinėjamos.
 
Dingus registruotai siuntai, Bijusta atlygina Užsakovui nuostolius Lietuvos Respublikos Pašto įstatyme nustatyta tvarka.
 
Už siuntas, kurias Bijusta išsiunčia per Valstybinį paštą arba perduoda kitam Užsakovo nurodytam paslaugų teikėjui, atsako paslaugų teikėjo (vykdytojo) nustatyta tvarka.
 
Bijusta neatsako už siuntų nepristatymą arba įsipareigojimų nevykdymą, jeigu:
- nurodytas neteisingas  adresas;
- gavėjas atsisako priimti pristatomą siuntą (šiuo atveju siunta  grąžinama Užsakovui);
- gavėjas pakeitė savo buvimo vietą, o nurodytu adresu esantys asmenys siuntą priimti atsisako;
- nurodytu adresu gavėjas nerandamas 1 kartą nuo 9.00 iki 17.00 val. ir po to palikus pranešimą apie jam skirtą siuntą, gavėjas per 10 ( dešimt ) darbo dienų nesuderina su Bijusta siuntos įteikimo galimybių. Praėjus šiam terminui siunta grąžinama Užsakovui.
- Užsakovo nurodytu adresu esantys juridinio asmens darbuotojai arba fiziniai asmenys pasirašė už siuntą
nurodytu adresu siuntą priimantis asmuo prisistatė gavėju arba suklastojo gavėjo parašą  ir nenori prisiimti atsakomybės už jam įteiktą siuntą;
- jeigu gavėjo pašto dėžutė yra įrengta nesilaikant Lietuvos Respublikos Pašto įstatymo 10 straipsnio 6 ir 7 punkto reikalavimų ir dėl to negalima suteikti šioje Sutartyje numatytos paslaugos;
- jeigu Užsakovas neteisingai užpildė Lydraštį;
- jeigu Užsakovas pažeidė reikalavimą dėl teisingo siuntos įpakavimo ir siuntoje esantis turinys buvo sugadintas.
 
<< atgal