Siuntų perdavimo tvarka

Spausdinti -

Klientas privalo paruošti siuntas su „Pašto siuntų, siuntinių perdavimo - priėmimo lydraščiais" pagal patvirtintą formą.
Registruotų pašto siuntų, siuntinių perdavimo lydraštyje įskaitomai įrašyti gavėjo pavadinimą ir adresą.
Stulpelyje „Pastabos" nurodyti pageidaujamas suteikti papildomas ar kitas paslaugas.
Neregistruotas pašto siuntas lydraštyje atžymėti nurodant tik jų skaičių.
Visos lydraštyje išvardintos siuntos yra apskaitomos kaip registruotos pašto siuntos.
 
Atsisiųsti lydraštį pildymui kompiuteriu
 
Atsisiųsti lydraštį pildymui ranka
 
Lydraščio užpildymo pavyzdys pildant ranka     
 
<<atgal